เปรียบเทียบรายชื่อ

เราต้องไปทำการแก้ไขโดยใช้ FTP เข้าไปแก้ไขตามนี้

แก้ไขตามนี้ https://help.wpresidence.net/article/add-new-measurement-unit-beside-ft2-and-m2/

จากนั้นจึงแก้ไขขั้นตอนต่อไปนี้ต่อไป

https://www.sbuyhome.com/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81/