เปรียบเทียบรายชื่อ

การตั้งค่า Printer Server สำหรับ D-Link

เราต้องกำหนดการต่างค่าต่างๆตามนี้

DNS Server Address
: 192.168.1.222
: 192.168.1.250

สำหรับตัวเลือก Enable
UPnP และ Mac Bonjour/Rendezvous