เปรียบเทียบรายชื่อ

การแก้ไขหัวข้อทรัพย์ให้แสดงมากกว่าตัวอักษรมากกว่าเดิม

สามารถทำได้โดยไปแก้ไขไฟล์

http://www.sbuyhome.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-27_14-23-40.png

โดยใส่ตัวเลข 255 ลงไปแทน 44 ตามภาพ

http://www.sbuyhome.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-27_14-21-35.png

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าหน่วยเพิ่มสำหรับบ้านที่เป็นหน่วยต่างประเทศ เช่น ตรว. ตร. วา/ตร ม.

เราต้องไปทำการแก้ไขโดยใช้ FTP...

อ่านต่อไป

การใส่วีดีโอ Youtube หรือ Vimeo ลงในประกาศทรัพย์

เราสามารถเน้นความน่าสนใจ...

อ่านต่อไป

การใส่คำนำหน้าและหลังราคา เพื่อเน้นความน่าสนใจ

สำหรับการลงราคาปกติ...

อ่านต่อไป