เปรียบเทียบรายชื่อ

การใส่คำนำหน้าและหลังราคา เพื่อเน้นความน่าสนใจ

สำหรับการลงราคาปกติ หากเราไม่ได้ใส่อะไรเลย เพียงแต่ใส่ราคา รูปแบบของราคาก็จะเป็นแบบนี้

 

แต่เราสามารถใส่คำนำหน้าและหลังราคา ได้โดยไปใส่ในช่องตามภาพ

1 = แสดงคำก่อนราคา / 2 = แสดงคำหลังราคา

หลังจากใส่เสร็จแล้วจะไปแสดงที่หน้าเว็บไซต์ดังภาพ

 

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เว็บไซต์ sbuyhome.com เพิ่มความน่าเชื่อถือ

...

อ่านต่อไป

การตั้งค่าหน่วยเพิ่มสำหรับบ้านที่เป็นหน่วยต่างประเทศ เช่น ตรว. ตร. วา/ตร ม.

เราต้องไปทำการแก้ไขโดยใช้ FTP...

อ่านต่อไป

การใส่วีดีโอ Youtube หรือ Vimeo ลงในประกาศทรัพย์

เราสามารถเน้นความน่าสนใจ...

อ่านต่อไป