เปรียบเทียบรายชื่อ

เราสามารถเน้นความน่าสนใจ โดยใส่วีดีโอลงในประกาศ ไม่ใส่ลงในช่องโพสต์ คือช่องนี้

เพราะว่าช่องนี้ให้เราใส่รายละเอียดของทรัพย์เท่านั้น

สำหรับวีดีโอเราต้องไปใส่ในช่องนี้

1 = กดที่ Property Media เพื่อไปยังแท๊ปใส่ภาพและวีดีโอ

2 = กดเพื่อเลือกว่าเป็นวีดีโอจากไหน ปกติคือเลือก Youtube

3 = ใส่รหัสวีดีโดจากยูทูป โดยไม่ต้องใส่เต็ม
  เราจะใส่เฉพาะข้อความทีอยู่หลัง = คือ fMPg9oheGO8

ดังนั้นเราก็จะได้ดังนี้

กดบันทึกเพื่อจัดเก็บข้อมูล เราสามารถดูที่ประกาศทรัพย์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจโดยกดปุ่มนี้  เราก็จะสามารถดูรายละเอียดอีกครั้ง วีดีโอจะแสดงลำดับแรกแทนภาพทันที