เปรียบเทียบรายชื่อ

กู้ร่วมซื้อบ้าน

กู้ร่วมซื้อบ้าน

“กู้ร่วมซื้อบ้าน” คืออะไร ?

มีข้อดีและข้อควรระวังอย่างไรบ้าง ?
สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้ก็มาพบกับเรา
SbuyHome อย่างเช่นเคย
โดยวันนี้เราก็จะพาเพื่อน ๆ มารู้เกี่ยวกับการ
“กู้ร่วมซื้อบ้าน” ครับ
ว่ามันจะมีข้อดีและข้อควรระวังอย่างไรบ้าง ?
มาชมกันได้เลยครับเพื่อน ๆ ^^
กู้ร่วมซื้อบ้านคืออะไร
สำหรับ การกู้ร่วมซื้อบ้าน
นั้นคือการร่วมเซ็นสัญญายื่นกู้ทรัพย์สินชิ้นเดีย
วกันครับ
เพื่อแสดงให้ธนาคารเห็นว่าผู้ร่วมรับภาระหนี้มีค
วามสามารถทางการเงินเพียงพอที่จะผ่อนชำระเ
งินต้นและดอกเบี้ยคืนได้ตามสัญญาครับ
ซึ่งการกู้ร่วมก็สามารถทำให้ธนาคารอนุมัติสินเ
ชื่อให้เราง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับเพื่อน ๆ

อย่างไรก็ตาม
การกู้ร่วมซื้อบ้านนั้นถือเป็นการค้ำประกันรูปแบ
บหนึ่งนะครับ
เนื่องจากผู้กู้ร่วมจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีเหมือนผู้กู้
หลัก คือมีหลักฐานรายได้ชัดเจน และ
รายได้ที่เหลือเพียงพอที่จะร่วมรับภาระหนี้ด้วยกั
นได้ครับ

ข้อดีของการกู้ร่วมซื้อบ้าน

1. เพิ่มโอกาสอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
2. วงเงินกู้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
เนื่องจากธนาคารถือว่าการมีผู้มากู้ร่วมซื้อบ้านด้
วยจะเพิ่มความสามารถในการผ่อนชำระมีมากขึ้
นครับเพื่อน ๆ
จึงทำให้มีโอกาสที่จะยินยอมอนุมัติสินเชื่อได้ง่า
ยขึ้นคับ

ข้อควรระวัง

ใช่ครับ
แม้ว่าการกู้ร่วมซื้อบ้านอาจจะมีข้อดีอย่างากมา
ย แต่ก็มีข้อที่เพื่อน ๆ
ควรจะระวังและมองข้ามไม่ได้อยู่เช่นกันครับ
โดยสิ่งที่เพื่อน ๆ
ควรคำนึงก่อนดำเนินเรื่องกู้ร่วมซื้อบ้าน มีดังนี้

การมีภาระหนี้ร่วมกัน

โดยตามหลักของธนาคารแล้ว
การกู้ร่วมซื้อบ้านจะนับว่าเป็นผู้ที่มีภาระหนี้ร่วม
กันครับเพื่อน ๆ
ซึ่งก็จะต้องช่วยกันจ่ายค่างวดในแต่ละเดือนให้
ตรงตามที่กำหนดไว้
แต่เนื่องจากกรณีที่มีภาระหนี้ร่วมกัน
ถ้าหากผู้กู้ร่วมของเพื่อน ๆ
เกิดไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ขึ้นมา เพื่อน ๆ

ก็ต้องรับหน้าที่จ่ายในส่วนนั้นด้วยโดยไม่มีข้อย
กเว้น

นอกจากนี้
การจะขอถอนรายชื่อจากการเป็นผู้กู้ร่วมก็ไม่ใ
ช่เรื่องง่าย
เนื่องจากทางธนาคารจะทำการตรวจสอบใหม่อี
กครั้งว่าผู้กู้เพียงคนเดียวนั้น
จะมีความสามารถในการผ่อนชำระเพียงพอหรือ
ไม่ หากว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน
ก็ไม่สามารถถอนชื่อผู้กู้ร่วมได้ครับเพื่อน ๆ

การขายบ้านก็ต้องได้รับการยินยอมจากทุกฝ่าย
ถ้าหากวันนึงเพื่อน ๆ ต้องการที่จะขายบ้าน
ถ้าบ้านหลังนั้นมีชื่อผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพีย
งคนเดียวก็คงจะจัดการอะไรได้ไม่ยากครับ
แต่ถ้าในกรณีของการกู้ร่วมซื้อบ้าน

หากต้องการขายบ้านที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
จะต้องได้รับการยินยอมจากทุกฝ่าย
ดอกเบี้ยบ้านลดหย่อนภาษีถูกหารเฉลี่ย
เพื่อน ๆ พอจะทราบไหมครับว่า
ดอกเบี้ยจากการกู้ซื้อบ้านนั้นสามารถนำไปใช้ล
ดหย่อนภาษีรายปีได้นะครับ
แต่ในกรณีของการกู้ร่วมเพื่อซื้อบ้านนั้น
จะถูกหารเฉลี่ยตามจำนวนผู้กู้ร่วม

ยกตัวอย่างเช่น

ดอกเบี้ยจากการผ่อนบ้านหลังนี้สามารถลดหย่อ
นภาษีได้ 100,000 บาท แต่หากมีผู้กู้ร่วม 2 คน
จะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้เพียงคนละ
50,000 เท่านั้นครับ

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อดีของการซื้อบ้านมือสองรีโนเวทใหม่

...

อ่านต่อไป

ข้อดีในการรีไฟแนนซ์กับธนาคารอาคารสงเคราะห์

...

อ่านต่อไป

4 ข้อดีของทาวน์เฮ้าส์ ที่ผู้คนมักจะมองข้ามไป

  4 ข้อดีของทาวน์เฮ้าส์...

อ่านต่อไป