เปรียบเทียบรายชื่อ

ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านมีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านมีอะไรบ้าง?

 

 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านมีอะไรบ้าง?

 

1.ค่าจองหรือค่ามัดจำ

สำหรับ ค่าจองหรือค่ามัดจำ อาจเรียกง่ายๆ ว่า “เงินจอง”
เป็นเงินที่เพื่อน ๆ
จะต้องนำไปให้กับผู้ขายเพื่อเป็นการรับประกันว่าเราต้อง
การซื้อบ้านนี้จริงๆ
ซึ่งค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ผู้ขาย
แต่มักจะมีค่ามัดจำหลักหมื่นขึ้นไปครับ

2.ค่าดาวน์ (ถ้ามี)

สำหรับข้อนี้ เพื่อน ๆ
ทุกคนที่ตั้งใจจะซื้อบ้านคงน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี
และเป็นเงินส่วนที่มักจะเตรียมมาแล้ว โดย
เงินดาวน์จะมีตั้งแต่ 5% – 10% ของราคาบ้าน เช่น
หากซื้อบ้านราคา 2,000,000 บาท เพื่อน ๆ
ก็จะต้องเตรียมเงินเป็นค่าดาวน์ 100,000 – 200,000
บาท ครับ

3.ค่าประเมินราคา

โดยเงินส่วนนี้เป็นเงินที่ธนาคารเรียกเก็บจากเพื่อน ๆ
เป็นค่าดำเนินการในการประเมินมูลค่าบ้านเพื่อที่ธนาคาร
จะได้นำมาประเมินวงเงินสินเชื่อให้แก่เพื่อน ๆ ครับ
ซึ่งค่าประเมินราคาจะมีราคาประมาณ 1,000 – 3,000
บาท แล้วแต่ธนาคารครับ

4.ค่าจดจำนอง

สำหรับค่าจดจำนองนั้นจริงๆ
แล้วก็คือค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกับกรมที่ดิน
ซึ่งคิดเป็น 1% ของวงเงินจำนอง หรือราว 1% ของยอดกู้
เช่น ได้วงเงินกู้ 1,000,000 บาท
ต้องเตรียมเงินจำนองจำนวน 10,000 บาท นอกจากนี้
จะมีค่าอากรแสตมป์ราคา 0.50% ของราคาซื้อ-ขาย
ซึ่งควรเจรจากับผู้ขายและควรระบุในสัญญาจะซื้อจะขาย
ให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าโอน

5.ค่าโอนกรรมสิทธิ์

ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์นั้นจะจ่ายให้กับกรมที่
ดินเช่นเดียวกับค่าจดจำนองครับเพื่อน ๆ

โดยกรมที่ดินคิดค่าจดทะเบียนสิทธิ 2%
จากราคาประเมิน และสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อน ๆ
กับผู้ขายควรตกลงว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งกันรับผิดชอบฝ่ายละ 1% ครับ

6.ค่าเบี้ยประกันภัยบ้าน

สำหรับ ค่าเบี้ยประกันภัยบ้าน
นั้นก็เป็นอีกค่าใช้จ่ายที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึง เพื่อน ๆ
หลายคนอาจคิดว่าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านเลยก็ได้
แต่จริงๆ แล้ว มันใช่นะครับ 555 เมื่อขอสินเชื่อบ้านแล้ว
อย่างไรก็จะต้องทำประกันวินาศภัยหรืออัคคีภัยตามกฎห
มาย ซึ่งเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับมุูลค่าบ้าน บ้านราคาสูง
ค่าเบี้ยประกันสูงกว่าบ้านราคาต่ำจะอยู่ในช่วง 1,000
บาทขึ้นไป ต่อปี ครับ

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อดีของการซื้อบ้านมือสองรีโนเวทใหม่

...

อ่านต่อไป

ข้อดีในการรีไฟแนนซ์กับธนาคารอาคารสงเคราะห์

...

อ่านต่อไป

4 ข้อดีของทาวน์เฮ้าส์ ที่ผู้คนมักจะมองข้ามไป

  4 ข้อดีของทาวน์เฮ้าส์...

อ่านต่อไป