เปรียบเทียบรายชื่อ

ประกันภัยบ้าน คืออะไร

ประกันภัยบ้าน คืออะไร

 

ประกันภัยบ้าน คืออะไร ? แล้วมีกี่ประเภท ?

 

ประกันภัยบ้าน คือ ประกันที่ให้ความคุ้มครองบ้านของเราครับเพื่อน ๆ
โดยเมื่อเกิดเหตุที่สร้างความเสียหายให้แก่ตัวบ้าน
บริษัทประกันเข้าประเมินความเสียหายและชดเชยความสูญเสียตามกรมธรรม์ที่กำ
หนดครับ
สำหรับการทำประกันภัยบ้านถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากครับ เพราะอะไรล่ะ ?
เพราะเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม
จะได้มีเงินชดเชยเพื่อมารับมือกับเหตุที่เกิดขึ้นครับ

 

ประเภทของประกันภัยและความคุ้มครอง
ประเภทของประกันภัยจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้ครับ

ประกันภัยพิบัติ (กฎหมายไม่บังคับ)
ประกันภัยพิบัติ คือ ประกันที่คุ้มครองความเสียหาย-
สูญเสียของตัวบ้านหรือทรัพย์สินที่เกิดจากเหตุธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วม
แผ่นดินไหว ลมพายุ หรือเหตุการณ์ภัยพิบัติอื่นๆ
ที่คณะรัฐมนตรีประกาศว่าเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรง

ความคุ้มครองของประกันภัยบ้านประเภทนี้ จะเป็นแบบจำกัดความรับผิด (Sub limit)
หมายความว่า ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองได้เต็มมูลค่าของบ้าน
โดยอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 0.5% ของความคุ้มครองต่อปี

ทั้งนี้ หากต้องการความคุ้มครองมากกว่า 100,000 บาท ค่าเบี้ยประกันอาจสูงกว่า
0.5% ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท

 

คุ้มครองตัวบ้านจากสถานการณ์ภัยพิบัติ

คุ้มครองรายปี
กฎหมายไม่บังคับ
ค่าเบี้ยประกันไม่เกิน 0.5% ของความคุ้มครอง
ประกันภัยคุ้มครองการโจรกรรม (กฎหมายไม่บังคับ)
ประกันภัยคุ้มครองการโจรกรรม มักจะไม่ค่อยมีคนรู้จักหรือนิยมทำกันเท่าไร
แต่สำหรับบ้านที่มีสินทรัพย์มูลค่าสูง
อยากได้รับความคุ้มครองสินทรัพย์สำคัญบางอย่าง
และบ้านอยู่ในพื้นที่ที่มีประวัติการโจรกรรม
แนะนำให้ทำประกันภัยประเภทนี้เพื่อบรรเทาความสูญเสียหากเกิดการโจรกรรม

 

ความคุ้มครองของประกันโจรกรรมจะคุ้มครอง 2 ส่วน ได้แก่
ความสูญเสียต่อทรัพย์สินที่เอาประกัน
และความสูญเสียต่อตัวอาคารที่เก็บทรัพย์สินซึ่งเกิดจากการโจรกรรม
โดยซื้อความคุ้มครองได้แบบปีต่อปี
ซึ่งเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของบริษัทประกันแต่ละเจ้า

 

คุ้มครองทรัพย์สินและอาคารที่เก็บทรัพย์สินจากเหตุโจรกรรม
คุ้มครองรายปี
กฎหมายไม่บังคับ
ค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของบริษัทประกัน
ประกันอัคคีภัย (กฎหมายบังคับ)
ประกันอัคคีภัย
เป็นประกันที่คุ้มครองเหตุไฟไหม้ซึ่งครอบคลุมทั้งเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น
ไฟป่า ฟ้าผ่า ฯลฯ และทั้งเหตุสุดวิสัยจากมนุษย์ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร
การระเบิดของแก๊สหุ้งต้ม ฯลฯ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกันประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองในระยะสั้น เช่น 1 ปี หรือ 2 – 3 ปี
ค่าเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทและลักษณะของอาคาร ทั้งนี้
ประกันอัคคีภัยเป็นประกันภัยภาคบังคับที่บ้านใหม่ทุกหลังต้องมี
ซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายๆ ธนาคารที่ให้สินเชื่อบ้านมักจะยื่นกรมธรรม์ให้ทำทันที
ทั้งนี้ ยังเป็นการรับประกันว่า หากเกิดเหตุขึ้นกับบ้าน
ธนาคารจะยังได้เงินที่ปล่อยสินเชื่อไปแล้วจากบริษัทประกัน

 

คุ้มครองตัวบ้านจากเหตุไฟไหม้ ระเบิด ความสูญเสียที่เกี่ยวข้อง
คุ้มครองระยะสั้น 1 – 3 ปี
กฎหมายบังคับ
อ้างอิงข้อมูลของประเภทประกันภัยจาก เว็บ ธอส

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อดีของการซื้อบ้านมือสองรีโนเวทใหม่

...

อ่านต่อไป

ข้อดีในการรีไฟแนนซ์กับธนาคารอาคารสงเคราะห์

...

อ่านต่อไป

4 ข้อดีของทาวน์เฮ้าส์ ที่ผู้คนมักจะมองข้ามไป

  4 ข้อดีของทาวน์เฮ้าส์...

อ่านต่อไป