เปรียบเทียบรายชื่อ

ไม่มีสลิปเงินเดือนก็กู้ได้ถ้าเตรียมตัวดี

ไม่มีสลิปเงินเดือนก็กู้ได้ถ้าเตรียมตัวดี

 

ไม่มีสลิปเงินเดือนก็กู้ได้ถ้าเตรียมตัวดี

ใช่ครับ ๆ เพื่อน อ่านไม่ผิดแน่นอนครับ
ว่าไม่มีสลิปเงินเดือนก็กู้ได้ครับ แต่เพื่อน ๆ
จะต้องเตรียมตัวให้ดี เพื่อน ๆ
คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเราต้องเตรียมตัวกันอย่างไ
รบ้าง มันจะกู้ยากไหม
บอกเลยครับว่าไม่ยากแน่นอน ถ้าเพื่อน ๆ
เตรียมตัวตามวิธีต่อไปนี้ที่เราจะแนะนำครับ

1.ฝากเงินอย่างสม่ำเสมอ
สำหรับการฝากเงินอย่างสม่ำเสมอนั้นจะช่วยให้ธนา
คารเห็นว่าเพื่อน ๆ มีรายได้ที่แน่นอนครับ สิ่งที่
ทางเรา SbuyHome อยากแนะนำให้เพื่อนก็คือ
การกำหนดเงินที่จะฝากเข้าธนาคารที่แน่นอน เช่น
ทุกวันที่ 2 ของเดือน
และที่สำคัญก็คือจำนวนเงินที่ฝากก็ต้องมีความสม่ำเ
สมอครับ เช่น เดือนละ 10,000 บาท แต่ถ้าหากเพื่อน
ๆ อยากฝากเพิ่มขึ้นอีกก็ยิ่งดีครับ
แต่ไม่ควรฝากน้อยกว่าจำนวนที่ตั้งใจเอาไว้

2. ผ่อนชำระหนี้อย่างมีวินัย

ข้อนี้สำคัญมากเลยนะครับเพื่อน ๆ
ซึ่งธนาคารเวลาจะปล่อยเงินกู้ให้กับเราเขาก็จะดูที่ต
รงนี้ด้วยครับว่าวินัยในด้านการชำระหนี้ของเราเป็น
อย่างไร ตรงต่อเวลาหรือไม่

3.ต้องเสียภาษีอย่างตรงเวลา

ข้อนี้ก็สำคัญไม่แพ้กับการผ่อนชำระหนี้อย่างมีวินัยเ
ลยครับเพื่อน ๆ
ซึ่งการเสียภาษีอย่างตรงเวลาและแจ้งรายได้ที่แท้จริ
งจะแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความซื่อสัต
ย์ของเรา ดังนั้น
การชำระภาษีอย่างตรงเวลาและแจ้งรายได้ที่แท้จริง
จึงเป็นส่วนหนึ่งในหลักฐานที่ธนาคารจะใช้พิจารณ
าในการปล่อยกู้ครับ

4.การใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล

ใช่ครับเพื่อน ๆ ในเมื่อเพื่อน ๆ
ไม่มีสลิปเงินเดือนในการยื่นกับธนาคารสิ่งที่จะต้องใ
ช้แทนก็คือ Statement
หรือสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 – 12 เดือน
ซึ่งเจ้าเอกสารตัวนี้จะบ่งบอกได้เลยครับว่าเรามีพฤติ

กรรมในการใช้จ่ายอย่างไร เพื่อน ๆ
จึงควรจะต้องใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล
และควรประเมินค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
แล้วค่อยถอนเงินตามทีเพื่อน ๆ ประมาณการเอาไว้
โดยกำหนดว่าเดือนนึงจะถอนกี่ครั้ง
และครั้งละกี่บาทอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนครับ

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อดีของการซื้อบ้านมือสองรีโนเวทใหม่

...

อ่านต่อไป

ข้อดีในการรีไฟแนนซ์กับธนาคารอาคารสงเคราะห์

...

อ่านต่อไป

4 ข้อดีของทาวน์เฮ้าส์ ที่ผู้คนมักจะมองข้ามไป

  4 ข้อดีของทาวน์เฮ้าส์...

อ่านต่อไป